Uudised

USA aprilli NAHB eluasemeturu indeks 69 vs 70 oodata

April 16 2018 NAHB Housing Market Survey (Veebruar 2019).

Anonim

Märtsi indeks jõudis 70-ni.

  • Aprilli NAHB eluasemeturu indeks jõudis 69 vs 70 oodata.
  • Eelmine kuu oli 70
  • Ühe perekonna kodutarbimise indeks langes märtsis 75-ni ja 77-ni
  • potentsiaalsed ostjad jõudsid märtsini 51 tasemele
  • Järgmise 6 kuu jooksul 77 versus 78 ja märtsis
  • Üle 50 lugemist peetakse positiivseks.

Kuigi see on madalam, jääb indeks positiivseks ja läheneb kõrgele tasemele.

HMI on nende kolme olulise ühe perekonna seeria eraldi difusioonindeksite kaalutud keskmine. Esimesed kaks seeriat hinnatakse heal, õiglase ja halva skaalal ning viimast hinnatakse skaalal High / Very High, Average ja Low / Very Low. Iga seeria jaoks arvutatakse difusioonindeks, kasutades praegusele ja järgnevale müügisarjale valemit "(Hea-Poor + 100) / 2" ja "(kõrge / väga kõrge - madala / väga madala + 100) / 2" liikluse seeria. Iga saadud indeks on seejärel sesoonselt korrigeeritud ja kaalutud HMI tekitamiseks. Selle arvutuse põhjal võib HMI jääda vahemikku 0 kuni 100.